Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Cervera

Codi
250729
Comarca
Segarra
Població
9.393
Superfície
55,19
Densitat
170,2
Altitud
548

Superfície (km²)

Municipi
55,19
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
170,2
Comarca
32,7
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
4.794
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
4.599
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
9.393
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
1.509
Comarca
3.626
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
6.282
Comarca
15.778
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
1.289
Comarca
3.287
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
313
Comarca
910
Catalunya
256.427

Població

Municipi
9.393
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
781
Comarca
1.877
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
3.316
Comarca
8.572
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
586
Comarca
1.573
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
111
Comarca
343
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
4.794
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
728
Comarca
1.749
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
2.966
Comarca
7.206
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
703
Comarca
1.714
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
202
Comarca
567
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
4.599
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
6.316
Comarca
15.402
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
860
Comarca
1.625
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
2.217
Comarca
6.574
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
9.393
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
7.305
Comarca
16.963
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2.088
Comarca
6.638
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
9.393
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.643
Comarca
8.671
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1.151
Comarca
3.694
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
4.794
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
3.662
Comarca
8.292
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
937
Comarca
2.944
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
4.599
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
175
Comarca
344
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
132
Comarca
325
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
307
Comarca
669
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
9.328
Comarca
23.412
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
-345
Comarca
-204
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
8.983
Comarca
23.208
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
96,3
Comarca
99,1
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
1.745
Comarca
4.050
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
90,8
Comarca
78,4
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
41
Comarca
99
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
42
Comarca
115
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
83
Comarca
214
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
34
Comarca
105
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
34
Comarca
92
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
68
Comarca
197
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
16
Comarca
52
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
737
Comarca
1.781
Catalunya
686.810

Llars amb dues persones

Municipi
1.070
Comarca
2.345
Catalunya
933.679

Llars amb tres persones

Municipi
788
Comarca
2.137
Catalunya
631.635

Llars amb quatre persones i més

Municipi
965
Comarca
2.343
Catalunya
692.821

Llars

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Llars d'una persona

Municipi
737
Comarca
1.781
Catalunya
686.810

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
163
Comarca
327
Catalunya
100.637

Llars de parelles sense fills

Municipi
779
Comarca
1.969
Catalunya
725.737

Llars de parelles amb fills

Municipi
1.541
Comarca
3.650
Catalunya
1.059.975

Llars monoparentals

Municipi
336
Comarca
735
Catalunya
308.995

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
143
Catalunya
62.789

Llars

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-4
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
4
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
0
Comarca
70
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
108
Comarca
369
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
33
Comarca
200
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
9
Comarca
58
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
99
Comarca
311
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
108
Comarca
369
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-81
Comarca
264
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,94
Comarca
1,24
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,69
Comarca
-0,31
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-0,26
Comarca
1,55
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
8.723
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
7.108
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
7.372
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
5.904
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
472
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
9.195
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
3
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
4
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
2
Comarca
7
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
16
Comarca
47
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
22
Comarca
46
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
2
Comarca
4
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
34
Comarca
129
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
80
Comarca
247
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
19,4
Comarca
20,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,2
Comarca
35,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
20,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,2
Comarca
23,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
5.921
Comarca
14.248
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
65,4
Comarca
71,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
5.960
Comarca
14.080
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
53,2
Comarca
57,1
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
5.881
Comarca
13.967
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
65
Comarca
69,5
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
5.907
Comarca
14.185
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
4.053
Comarca
10.857
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
513
Comarca
981
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
4.566
Comarca
11.838
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
3.120
Comarca
7.686
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
7.689
Comarca
19.521
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
2.320
Comarca
5.965
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
1.710
Comarca
4.275
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
4.025
Comarca
10.240
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
4.230
Comarca
10.660
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
310
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.090
Comarca
6.040
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
260
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
1.150
Comarca
3.020
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.375
Comarca
9.635
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
520
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
155
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
210
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
450
Comarca
1.110
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
650
Comarca
2.000
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
685
Comarca
1.485
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
995
Comarca
1.830
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
695
Comarca
1.955
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.360
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
2.375
Comarca
9.635
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
296
Comarca
683
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
2.134
Comarca
5.109
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
914,97
Comarca
919,23
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
895
Comarca
2.316
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
975
Comarca
2.206
Catalunya
783.019

Total

Municipi
1.870
Comarca
4.522
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
26,3
Comarca
42,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
83,8
Comarca
174,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
25,5
Comarca
41,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
227
Comarca
445,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
26,6
Comarca
53,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
389,2
Comarca
757,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
181,7
Comarca
321,7
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
207,5
Comarca
436,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
389,2
Comarca
757,8
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
158
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
872
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
4.590
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
2.631
Comarca
5.817
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
708
Comarca
2.084
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
703
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
1.518
Comarca
3.253
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
909
Comarca
2.507
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
1.953
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
3.560
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
85
Comarca
87,4
Catalunya
100

PIB (milions d'euros)

Municipi
202,4
Comarca
778,2
Catalunya
225.055,5

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
22,1
Comarca
33,9
Catalunya
29,1

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
75,9
Comarca
116,6
Catalunya
100

VAB agricultura

Municipi
3,2
Comarca
64,5
Catalunya
2.477,6

VAB indústria

Municipi
69,9
Comarca
404,1
Catalunya
40.776,9

VAB construcció

Municipi
11,4
Comarca
25
Catalunya
10.855,5

VAB serveis

Municipi
102,3
Comarca
225
Catalunya
153.704,6

VAB

Municipi
186,9
Comarca
718,5
Catalunya
207.814,6

RFDB (milers d'euros)

Municipi
129.812
Comarca
336.160
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,2
Comarca
14,7
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
80,7
Comarca
83,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
7.019
Comarca
18.702
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
43.194
Comarca
36.853
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
447
Comarca
314
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.795
Comarca
20.918
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.533
Comarca
5.537
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.344
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
887
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.344
Comarca
46.971
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2.670
Comarca
37.701
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
5
Comarca
340
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
316
Comarca
4.680
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
145
Comarca
2.052
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
120
Comarca
695
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
81
Comarca
481
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
119
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.344
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
176
Comarca
1.711
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
346
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
18.274
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
5.324
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.487
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
10.764
Comarca
399.045
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
2.437.965
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
4.131
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
5
Comarca
89
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
4
Comarca
9
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
95
Comarca
251
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
7
Comarca
392
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
5.117
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
632
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
1.163
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
309
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
7.221
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
1,23
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
65,5
Comarca
59,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
25
Comarca
62
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
14.960,89
Comarca
100.025,53
Catalunya
3.823.878,74